Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JECEN's QVPZXi, SNZ. 249
I Heeds had zij haren broeder zeer l'ef gehad; maar
voor zoo grootmoedig liad zij hem evenwel niet
gehouden. ,, Broeder!" zeide zy, 55 gij zult
„ toch niet....?" — „ Hoe hebt gij," viel
hij haar in de reden, „ flechts ooit daaraan kun-
,, nen twijfelen?"
Hij deelde alles met haar, wat er voor han-
den was, geld en goed; „ En al was het dui-
„ zendmaal zoo veel," zeide hij tot zijne ver-
rukte zuster , die geene woorden vinden kon,
om hare dankbaarheid te uiten, ,, en al was het
„ honderdduizend maal zoo veel; dan zou il;
„ het nog even geern met u deelen."
C I X.
jannetje en robbert.
Twee beminlijke kinderen, jannetje en rob-
bert, fpeelden op de kamer van haren vader,
die cr juist niet tegenwoordig was. Daar (loei-
den zij met eikanderen; en robbert nam den
wanllelftok van zijnen vader, en gaf jannetje
eenige zachte flagen. „ Neem u nu in acht,
„ lieve jansje!" riep hij, den ftok hoog op-
hefiènde, „ nu wil ik u doodflaan! " In de daad
werd de flag veel fterker, dan de goede Ron-
PErt het had gemeend, cn jannetje tuimelde
peu weinig.„achteruit, en zeeg bijkans neder.
Q 5 Rob-