Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
348 OBHOORZA AMHBID
op vrije voeten; en dc Jongere broeder aanvaard-
de op nieuw de flavernij, waaruit hij zoo even
was verlost.
C V I I I.
j^en ander voorbeeld van broederlijke liefde.
Een rijke vader liet twee kinderen achter, een
zoon en eene dogter. Van het gantfche groote
vermogen, dat hij bezeten had, moest de dogter
Hechts een zeer kleen deel hebben, dewijl haar
vader over haar huwelijk misnoegd was geweest.
Haar erfdeel was zoo kleen, dat het naauwlijks
de moeite waardig was, om cr van te fpreken.
Intusfchen was haar broeder een zeer edelden-
kend mensch.
Toen zijne zuster de kleene fom afliaalde, welke
Iiaar vader haar gemaakt had, en daarmede niet
weinig bedroefd heen gaan wilde, vatte haar broe-
der haar bij dc hand. „ Zuster! Lieve zuster!
jjeide hij, ,, weet gij nog, hoe genegen ik u
3, fteeds ben geweest? " — Hij kon zijne tranen
jiiet geheel terug houden, terwijl hij dat zeide —
3, Zeg mij eens," vervolgde hij, ,, kunt gij het
3, van uwen karel denken,'dat hij de gcheclo
,, nalatenfchap voor zich houden zal?"
Met verwondering zag zijne zuster hem aan—,
fteeds