Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
TSGENS 'OUDERS, ENZ. 947
ellendigeii en ongclukkigen zag hij daar, die het
veel Oechter hadden, dan het vee. Ziek, uitge-
teerd en afgemat, lagen velen van die ongeluk*
kigen daar, en niemand bekreunde zich om hen,
„ Ach, God!" zuphttp de bevrijdde, „waren
„ zij toch ook zoo gelukkig, als ik, en vonden
,, zij ook eenen redder!" Hoe groot was intus-
fchen zijne ontzetting, tóen hij, onder die ongc-
lukkigen , zijn ouderen broeder vond , wien hij
reeds lang voor dood gehouden had. Eerst hiel-
den de beide broeders clkanderen een tijd lang
omarmd; en daarna verhaalden zij eikanderen de
wederwaardigheden , die zij hadden uitgedaan.
Tien lange jaren was de oudere broeder reeds ge-
vangen geweest, en hij had, bij zijn hard werk,
zijne gezondheid en kragten bijkans volkomen
opgezet. „ Broeder!" zeide zijn jongere broe-
der tot hem, „ zie, ik kan u in dezen bedroef-
„ den toeftand niet achterlaten , ik bert nog jong
„ en gezond, en kan den harden arbeid nog
„ wel eenigen tijd uithouden. Ik neem uwe kee-
„ tenen over; en gij zult, in plaats van mij,
„ terug keeren. Ik weet, dat gij mij, zoo haast
,, gij kunt, gewis vrijkoopt.''
De oudere broeder weigerde eerst lang, om
het grootmoedige aanbod van den jongeren aan-
tencmen , maar'ten laatfle gaf hij zich evenwel
aan deszelfs dringende beden over. Hij geraakte
Q 4 op