Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
946 cshoorzaamhbid
„ ders hunne kinderen hebben! Die moeder hnd
„ zoo veel met hare drie kinderen te doen, em
„ moet dezelven den geheelen weg naar het woud
„ heen en weer flepen , naardien zij dezelven
5, niet alleen te huis laten wil, op dat hen niet
j, misfchien eenig ongeval trelfen moge; en zij
„ is naauwlyks eenmaal een weinig verdrietig,
,, geweest!"
C V I I.
Broederliefde.
Hebt gij wel van zceroovefs hooren fpreken?
Dat zijn menfchen, die met hunne fchepen, overal,
op zee rondzeilen, de fchepen, welken zich niet
verdedigen kunnen, wegnemen, derzelver koop-
waren verkoopen, en de menfchen, die zij gevan-
gen kriigen, tot flaven maken, die dan dikwijls
den allerhardfl:en arbeid, waartoe men 'm Europa.
paarden en osfen neemt, verrigten moeten.
Zeker voornaam Engelschman bevrijdde een-
maal, door middel van zijn geld, veertien zulke
ongelukkige flaven, die door zeeroovcrs waren
gevangen genomen. Een onder deze vrijgekoch-
ten bezigtigde vooraf, eer dat hij afreisde, de
onderfcheidene gevangenhuizen, waarin de flaven
des nachts gehouden werden. Ach, hoe vele
el-