Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
JKGSN8 OVDESS ENZ. 245;
beide oudftc kinderen, .fprak ze vriendlijk aan,
bad ze, om toch niet tc fchreijen, en nam toen
den fikkcl, om gras te maaijen.
Alle oogenblikken werd de moeder in haren ar-
beid gelloord. Nu eens kreet het klccnfte kind;
dan eens waren de grootfkn onrustig, of wilden
zij nog meer braambesfen, of waren zij in angst,
als zij de moeder niet gereedlijk zagen, daar eeni-
ge boomen haar, onder het voordmaaijen, wet
eens aan hun gezigt onttrol^ken; dan riepen zij
om haar, en moest zij hen andwoorden, of hen
bij zich halen.
,, Maar mijn goede w^fje," zcide dc vader
van GERUIT cil NEELTJE, „ die drie kinderen
„ maken het u zeer zuur, wordt gij daaronder
„ niet verdrietig?" — ,, Ach, mijn lieve Mijn-
„ heer!" andwoordde hem de vrouw, ,, zeker-
,, lijk valt het mij zwaar, om cr met die kinde»
,, ren door te komen; men heeft daar mede zeer
„ veel tc doen; maar wie zou zijne kinderen dan
j, niet lief hebben? Men doet immers geern al
„ wat men kan!" De vader van geurit en
■ SEELTJE gaf aan de goede vrouw eene klccnig-r
icid, op dat zij een paar korentenbroodjcs voor
lare kinderen koopen mogt; en daarover ver-
leugde zich de vrouw grootlijks.
„ Ziet eens," zeide die man, bij het weggaan
er vrouw, tot zijne kleenen, „ hoe lief de ou-
Q 3 ^crs