Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
244 aBHOORZAAMHEIB'.
een kind zat, dat er met een verdrietig gelaat
uit kwam kiiken. Aan de hand leidde zij een
grooter kind; en een, dat nog niet loopen kon ^,
droeg zi) op den arm.
De kleene knorrepot in den korf deed haar
veel moeite aan. Nu zag hij hier, dan daar, aan
den weg eene bloem, of een afgevallen en reeds^
verwelkt blad, dat hij hebben wilde, en zijne,
moeder haalde het voor hem, offchoon hij het
eenige oogenblikken daarna wederom wegwierp,,
en fteeds wederom iets anders eischte. Nu eens
plaagde hij zijne moeder met vragen, of er;
niet welhaast braam - en blaauwbeslen kwa-
men. Dan eens wilde hij uit den korf, cn dan
eens wederom daarin ; en de moeder deed al wat
jnöoglijk was, om den onrustigen knaap te be-
vredigen. Nu eens werd de knaap, dien zij aan
de hand had, moede, en zij ftak hem als dan
mede in den korf, en droeg alle drie dc kinde-
ren. Toen begon de kleene op haren arm onrus-
tig te worden, en de goede moeder fchommelde
en wiegde dat kind zachtjes met den arm, en zong
aan hetzelve kleene liedjes voor, tot dat het we-
derom ftil was.
Toen zij nu in het woud kwam, haalde zij eei-
bedje uit den korf, leide het kleenfte kind in hei
zachte gras, en dekte het toe. Daarna zocht zi
-een paar handen vol braambesfen, gaf ze aan d(
beid»