Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 KI. EENE VERTELLINGEN.
gebraad, dat zoo even opgedragen was, voor
zijne rekening te nemen. Dit deed hij zeer geern.
Maar nu had eene Dame,. die naast hem zat,
nog niets gehad. Hij wilde een ftuk gebraad voor
haar affnijden. „ Het doet mij leed," zeide hij,
terwijl hij fneed, „ dat er niets goeds aan het
,, gebraad ,is.". Bij deze woorden kleurde de
vrouw des huizes tot achter hare ooren.
37. Een beroemd Toonkunstenaar kwam bij
eene Vorstin, die zoo even een kostbaar klavier
bekomen had. „ Neem dat intlrument toch eens
op," zeide zij tot hem. . Daarop zette hij zich
neder, om het klavier'te befpelen, dat hem zeer
wel fcheen te bevallen. PJotsling rees hij op, en
ging in het naastgelegene vertrek. De Vorstin ,
die niet'wist, wat dc man daar maken zou, g^ng
hem achterna, toen hij niet oog^nbliklijk weder-
kwam. Nu vond zij hem in dat vertrek, in de
houding van iemand, die fcherp toeluistert.
„ Wat doet gij daar?" vroeg zij hem. ,, Ik
,, wilde flechts hooren," andwoorde hij, „ hoe
„ dat klavier op eenigen affland klinkt."
. 38. Een Heer, en zijn knecht, reisden zamen
ter zee. Er verhief zich een zware florm; en
op^het fchip was alles overal, en in nood. De
Heer, die, in zijn vertrek, ziek lag, zond, van
tijd tot tijd, zijnen bediende af^ om na te
zien,