Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JE O SN S OÜDIRS, SNZ; 943
„ Ach, Moeder!" andwoordde hij dan, „ zwijg
„ daarvan toch ftil. Ik ben u immers veel meer
„ fchuldig. Ik weet immers wel, hoe zuur het
„ u gevallen is, mij groot te brengen.
■ In dezelfde ftad, waar de brave vredeman
zoo vlijtig voor zijne moeder arbeidde, waren
verfcheidene arme vaders en moeders, die hare
zonen cn dogters nog in leven hadden ; maar zij
ontvingen niets van dezelven. De zonen flin-
gerden zelfs wel in de kroegen en bierhuizen
rond, en zaten aan de fpeeltafel, met de kaar-
ten in de hand; en de dogters ftonden te huis
in de keuken bij den haard, om koffij te koken;
terwijl de anne ouders gebrek aan verkwikking,
en dikwijls zelfs honger lijden moesten.
Ais men de arme oude lieden vroeg, hoe het
ging — viel niets hen fmartlijker, dan dat hun-
ne kinderen zoo ondankbaar waren. ,, Ach!"
zeiden zij al zuchtende, ,, dat hebben wij iffl-
„ mers niet aan onze kinderen verdiend!"
C V I.
Hoe Hef de ouders hunne kinders hebben.
Geruit en neeltje gingen met hunne ouders
naar een nabijgelegen woud. Voor hen uit, ging
eene vrouw, met een korf op den rug, waar in
Q 2 eea