Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ft40 tïEHOOSZAAMHSIt)
uwen vader blijven!" riep hij, „ ik begeer
„ u niet tct foldaat! "
De edele daad van den jongeling had hein zoo^
_getroffen, dat hij zich niet van tranen onthou-
den kon. Hij drong den ouden man nog eene.
aanzienlijke fom gelds op, c,n verwijderde zich:
daarop ijhngs.
C I V.
De brave dogter.
In eene groote en voorname ftad diende een
arm meisje bij zeker Heerfchap. DAar hoorde
zii, dat haar oude vader ziek en zwak was; en
Zi] was echter niet in ftaat, om hem iets tot zij-
ne verkwikking te geven. Want het goede meis-
je had zelve niets. Haar dienst bragt haar wei-
nig op; want daar zij nog jong, en onervaren
in haar'werk, was, bekwam zij flechts eene ge-
ringe belooning. Wat zou zij voor haren zie-
ken vader doen?
Het meisje had fchoon lang hoofdhaar, welk
hare bekenden haar meermalen benijd hadden;
en het was toen de mode, dat voorname vrou-
wen zich paruiken van valsch haar lieten ma-
ken, en dezelven zeer duur betaalden.
,, Meis-