Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JE o KNS OüDERf, EN2. «39
De jongeling telde het' geld, en de cipter ont-
J floot eene gevangenis, waarin een grijsaard droef-
. geestig in eenen hoek nederzat. De jongeling
vloog den grïjsaard met verrukking om den hals.
,, Vader!" riep hij, „ bestevader! gij zgt vrij;
„ en hier," terwijl hij hem de overgeblevene
vijftig rijksdaalders gaf, „ hier is nog iets tot
,, uwe verkwikking." — ,, O mijn zoon! Mijn
„ beste zoon!" fnikte dc grijsaard, en üoot den
jongeling zoo vast aan zijn hart, als hij met
zijne kragtlooze armen vermogt. „ Maar," ver-
volgde hij, na eenige oogenblikken, ,, hoe hebt
99 gij mij kunnen bevrijden? ^lijn dierbare p.ie-
5, derik! — O hemel! Mijn zoon.*- Gij hebt
„ toch uwen Heer....." — „ Q neen, mijn
,, vader!" andwoordde de jongeling; „ ik heb
,, dat geld met een goed gewisfe verkregen.
„ Vraag mij intusfchen niet, waarvan daan? Ifc
„ moet mij ook fpoeden," voegde hij met angst
daarbij, „ dat ik voordkome. Ik moet misfchien
5, binnen weinige minuten Aveg van hier...."
,, Neen! gij zult blijven, brave edele jon-
„ gen!" riep achter hem eene flem. — Het was
dc ftem van den Oflicier, wien de jon,gc!ing ge-
beden hnd, hem,buiten aan den ingang van het
gevangcnhuis te verbeiden. — Dezelve was h^m
intusfchen ongemerkt nagevolgd, „ Gij zuk bij
„ uwen