Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
I JïOïKS OUBBRS, ENZ. ,J137
• dighedcn, en binnen weinige fhren.gaf hij aan
h .den zoon ook eene gewigtige bediening.
C I I I.
Een ander voorbeeld van edele ouderliefde.
In eene flad van Duitsehland was een Officier
bezig met het aanwerven van krijgsvolk ; • en
wanneer men groote en wel opgewasfene jonge-
lingen , of mannen , vond, die foldaat wilden
worden, plagt hij hen eene aanzienlijke fom gelds
te geven, en verzond hen dan naar de krijgs-
magt van zijnen vorst.
Op zekeren dag kwam er een jongeling bij
. hem, zoo fchoon , en wel opgewasfen, als hij
cr nog nooit een had gezien. ,, Dat zal een
„ heerlijk foldaat wezen," dacht hij. Hoe ver-
wonderde hij zich, toen de jongeling hem met
groote -verlegenheid , en zeer beangftigd, ont-
dekte , dat hij zich wilde laten aanwerven.
„ Maar, jongman! waarom zijt gij intusfchen
„ zoo beangftigd?" vroeg de Officier. „ Gij
,, weet toch ongetwijfeld, dat ik er hier mijn
,, werk van maak, om brave lieden ten dienfte
„ van mijnen vorst aan te werven?" — ,, Ach,
„ ik ben zeer beangftigd," andwoordde de jon-
geling, ,, om dat ik vrees, dat gij mij zult af-
» wij.