Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
c k h oorzaamheid
De dag der ftrafoefening kwam. De rug van den
jongeling moest openlijk met zweepflagen gegeefeld
worden. Reeds was alles daartoe in beweging;
reeds moest de jongeling uit zijne gevangenis
naar de plaats gevoerd worden, waar men mis-
dadigers plagt te geefelen; en er had zich alreede
eene groote meenigte volks verzameld , om dat
wreede fchouwfpel mede aan te zien. Geduldig
liet zich de jongeling wegleiden, en hij fchatte
zich gelukkig, om dat hij de redder van zijnen
vader worden kon; toen er een bode van den
Koning kwam , dat de jongeling voor hem moest
worden gebragt.
,, Brave, edele, zoon!" dus fprak de Koning
hera aan. „ Ik heb gezien, hoe ftandvastig gij
,, zijt. Ik verfchoon u van de ftraf — en ik ftel ii
„ aan in de plaats van uwen vader!" Met deze
woorden hing hij hem eene gouden ketting om
den hals, als een teeken der waardigheid, wel-
ke zijn vader had bekleed.
De brave zoon dankte den Koning op zijne
kiiieen ; maar bad hem tevens, om van het ge-'
fchenk der ketting verfchoond te blijven. „ Het
zelve zou mij," zeide hij, „ het misdrijf van
mijnen vader flechts herinneren."
Dc Koning bewonderde de edele gezindheid
i/an het jonge mensch. Om deszelfs wil her-"
üelde hij den vader m al zijne ambten en waar-
dig-