Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JKCIHt OUDKRS, tNZ. ttjj
sgelast of verboden werd, wanneer zijne ouders
i|jgcen tijd hadden, om hem de redenen op te ge-
ven , of wanneer zij hem zeiden, dat hij ze nog
|niet begrijpen kon. — De ondervinding had hem
lijfivijzer gemaakt,
C I I.
Kinderlijke liefde; of, de zoon, die de flraf
voor zijnen vadtr dragen ■wiL
Een zeer voornaam dienaar van eejii magtig Ko-
ning, had eene zeer groote misdaad bedreven,
a om welker wil hij hard geftraft worden, moest.
)iNiemand fprak voor hem, niemand bewees hem
eenige deelneming; offchoon het begane misdrijf
het eenige kwaad was, dat men van hem wist.
En echter werd de man van de ftraf bevrijd. Door
wien? Door zijnen zoon, een fchoon cn bemin-
nenswaardig jongeling.
Die jongeling trad voor den Koning. ,, Groo-
„ te Koning!" zeide hij, „ verfchoon mijnen
„ armen vader, en leg de ftraf op mij. — Ik ben
„ zijn zoon. Doe mij naar uw welgevallen." —
,, Daarmede ben ik te vrede fprak dc Koning:
,, Uw vader zij vrij — gij moogt voor hem dc
^ draf dragen." Met vreugde dankte de jonge-
ling dcfi Koning, en ging in de gevangenis.
Ds