Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
t34 OKHOORZAAMHEtD
fchc Ujf fidderende , fiond hi} daar ; cn zijne
knieen waggelden zoo geweldig, dat hij zich
naauwlijks ovcreinde kon houden.
Een paarduizend fchreden was eduard met de
brug voordgedreven, zonder dat hij een mensch
zag, die hem zou hebben kunnen redden. De
angst van den knaap was onbefchrijflijk. ,, Ach,
„ God!" ftamelde hij naauwlijks hoorbaar, „ ach ,
,, red mij flechts dit.... flechts ditmaal!"
Nu kwam hij aan eene plaats, waar zich men-
fchen bevonden, dezen bragten, met groote ha-
ken en fl:engen, die zij gelukkig bij de hand had-
den, om de Ihikken hout, welken het water aan-
voerde , op te visfchen, de voorddrijvende brug
aan den oever, en redden den lidderenden knaap,
die nog buiten ftaat was, om eenig regt verftaan-
baar woord te uiten. — Eerst hielden zij hera
leenigen tijd bij zich, op dat hij zich een weinig
herftellen mogt, eer hij bij zijne ouders kwam.
Die goede ouders, hoe vcrfchriktcn zij, toen zij
het gevaar vernamen, waaruit hun kind gered
was, en hoe hartlijk dankten zij God!
Eduard bleef bijkans den geheelen zomer ziek-
lijk, en moest vele Artfenijen innemen; want de
fchrik had hem hevig bevangen. Eerst tegen den
lierfst bevond hij zich wederom volkomen wel —
federt dien t.jd vroeg hij niet meer vooraf,
waarom hij ie:s doen of laten moest, dat hem
ge-