Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLEENE VERT ELLIN GEN, 31
oorloofde hct haar gcern; en daar de Dame, ten
behoorlijken tijde, kwam, zoo dacht zij, dat zij
ongemeen beleefd zijn^ en toonen moest, dat zij
ook wel wist te leven. Zij ontving daarom de
Dame met vele buigingen, en pligtplegingen, en
wist bare vreugde daarover niet genoeg te too-
nen, dat eene zoo voorname perfonagie haar huis
met hoogstderzelver tegenwoordigheid vereerde.
Die beleefdheden begonnen aan de Dame wel-
haast lastig te vallen, en zij wilde de vrouw
geern van dien Tekst afbrengen. Daarom zeide
zij tot dezelve; „ Ik heb bijkans den geheelen
,, verloopenen nacht van 'u , en van de pleglig-
„ heid, gedroomd, het was als of ik bij u op deze
„ kamer was, en alles mede aanfchouwde."'—
„ Ach!" andwoordde de burgeres: „ Het zou
„ onze verfchuldigde pligt zijn geweest, van
„ uwe Excellentie te droomen."
Meermalen handelen zelfs kundige en verflan-'
dige lieden, in verftrooijing van gedachten, zoo»
dat men denken zou, dat zij tot het onnaden-»
kendfte en gedachteloosfte llag van menfchen be-
hoorden. Dus ging het in de twee volgende ge-
vallen.
36. Zeker iemand was bij eene aanzienlijke Da-
me te gast, en daar men wist, dat hij zeer handig-
in het voorfnijden was, zoo bad men hem, het
ge-