Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JIGENS OUDERS, KNZ, «33
wns hij zoo geern daarop geweest; de fneeuw
was juist gefmolten, het beekje was opgezwol-
len , cn rolde in groote golven daar heen, op
welken geweldige ijsfchotfen op en neder dob-
berden. Dat alles maakte eene treffende vertoo-
ning. ■ — 'Eduard moest eens zien, hoe de ijs-
fchotfen onder de brug doorgingen. ,, Oho!"
dacht hij, ,, mijn vader heeft dat wel zoo maar
,, gezegd — waarom zou ik mij niet een oogen-
„ blik op de brug mogen begeven?"
Eduard ging op de brug. liet was vermaak-
lijk te zien , hoe het water ruischte en ftmom-
de, eh hoe de ijsfchotfen nu eens hier, dan eens:
daar, aan den oever (lieten , en zich een paar
malen ronddraaiden, eer zij voorddrcven. Toen
kwam er eene fchots, die grootér was dan alle vo-'
rigen. „ Wel wevers," zeide eduard bij zich
zelven, ,, dat moet ik toch zien, hoe zij onder
„ de brug door zal dringen. " De ijsfchots na<
derde , en ftiet met alle geweld tegen den vriji
verrotten eenigen fteunpaal, waarop de houteii
brug rustte. — Krak l — Daar was de paal aan
ftukken. Toen htef het water de brug om hoog,,
en fleepte haar weg. Eduard wilde om hulp»
roepen — maar van ontroering kon hij geer>
woord, geen geluid voordbrengen, Dc (chrik
had zijne tong, en at zijne Pedematen, als; ver-
ïamd. Bleek als een doode, en over zijn gan-
P 5 fche