Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JB«SN8 Og]>SRS, ENZ. S3I
Op den wederziidfchen Tand van het bootje, om
des te fterker daarmede heen en weder te fchom-
melen. Dus bragt hij het vaartuigje in eene ge»
ilweldige beweging, verloor het evenwigt, en kon
ich niet langer redden. Lijsje greep zijn rok,
m hem binnen het bootje teliouden, maar an-
ONiE was haar te zwaar, en liem evenwel vast-
houdende, ftortte zy met hem in den vijver,
li Terfioud fprong hun vader toe, die hen, tot
,|imi geluk, heimlijk «aageloopen was, greep met
t|)jelke hand een van zijne dwaze kinderen , en
ilroeg ze naar huis. Die onbczonncncn waren
ïtlhalf dood, en kwamen in een geruimen tijd niet
:ot zich zelven. Toen men ze uitkleedde, ea
laar bed bragt, begonnen zij zoo hevig te fiddc-
■cn, dat hunne tanden klapperden. Zij kregen
vreeslijke hoofdpijn, fnijdingen in d<jn onderbuik,
!n daarna begonnen zij te braken. Hitte eu kou-
Ie wisfelden eikanderen onophoudlijk af.
Wel drie dagen bleven de kinderen zoo ziek,
noesten zij artfenijen innemen, en het was eerst
)p den vierden dag, dat zij wederom uit het bed
onden. „ Wel nu, hoe gaat het?" vroeg hen
lun vader, „ wilt gij nog uwe eigene meesters
,, zijn? Gij kunt nog fteeds uwen eigenen wil
, volgen." — ,, Neen, vader lief!" riepen de
jcide kinderen, „ wij weten immers niet w«t
P 4 5» goed