Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
93» eBHOOB.2 AAMHBID
„ tusfchen zijt gij lieden uwe eigene meesters.
„ Gij kunt bet daarmede aanleggen, zo© als gy
„ wilt."
De kinderen aten zeer onmatig van het gebak,
cn bijkans in het geheel geene foep of groente.
Lijsje dronk egn groot glas wijn uit; Antonie
dronk er bijkans twee. Het hoofd werd den kin-
deren zoo zwaar, de buik werd hen zoo vol,
100 opgefpannen. Het zitten aan tafel beviel
hen niet langer. „ Kom, gaan wij naar den tuin!"
zeide antonie tot lijsje; en hij fleepte zijne
zuster mede.
In den tuin was een kleene vijver, en daarop
een bootje. „ Ha!" riep anton/e, ,, wij wil-
„ len in • dat bootje varen ! Kom lieve lijsje !" —
„ Varen?" zeide lijsje, „gij weet immers, dat
„ zulks ons verboden is." — ,, Heden is ons
„niets verboden, vreesachtig meisje!" and-
woordde antonie; en de kinderen gingen naar
het bootje; dat zij intusfchen niet losmaken kon-
den, dewijl het met een flot aan een grooten paal
was vast gemaakt. „ Nu," zeide Antonie, „ dan
„ willen wij ten minste- in het bootje een weinig
„ heen en weder fchommelen;" en de kinderen
klommen daarin.
Antonie bragt het bootje aan het Hingeren;
maar hij kreeg welhaast verdriet daarin. Hij wcrc
ftout, en klom wijdbeens met de voeten bovei
O]