Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
I JEGENS OUDERS» ENZ. Saj
I ■
l;,, Ih mv ganfche leven , nergens voordkomen*
Uwe ongehoorzaamheid heeft mij reeds mee-
j„ nig nadeel veroorzaakt; en ik zal u ten laatftft
„ nog moeten wegjagen!"
Dit gebeurde zeer fchielijk. Zijn neef had henk
bevolen, om nooit groene klaver aan de paar-
den te geven. „ Ik zal ze zelf wel voederen,
, zoo veel noodig is, " zeide hij Nu deed,
ivALDBERG juist hct gccu ziju HCcf hem verho-
len had. Daarop begonnen de paarden fpoedig^
ap te zwellen, geraakte derzelver leven in ge-;
iraar, en zouden zy vast om hals zijn geweest^'
lis zij geene fpoedige hulp gekregen hadden.
,, Weg met u , vlegel! " zeide zijn neeft;
gij zoudt mij tot een arm man maken, als ik
u langer hield;" en waldberg werd wegge--
aagd.
De ellendige mensch wist niet, wat hij aan-
i^angen zou. Een paar dagen liep hij rond dwa-
en, moest zijn onderhoud met bedelen zoeken ,
n des nachts onder den blooten hemel flapen.
Poen nam hij een vast befluit, om gehoorzaam
: wezen, als hij flechts wederom eenig heen-"
omen vond; en dit verfchaften hem welhaast
:nige wervers, die hem aantroffen. — Onze
/ALDBERG werd foldaat.
In den aanvang was hij zeer buigzaam — maar
aauwlijks had hij zich, na verloop van eenige
II. deel. P wef