Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JEGE^^^ atrÖFRS, EN^. fe^^.
, : ó-ijN, moeder ^hc^ft mij Immexs ZOO
en gij bokr'
rli XCIX.
ougdtiidihge of^ de góMolgm
-JÜ^'r -ongehoorzaamhdd.
De ongelukkige vYAL-ï)iiER.G!hïid, in.2;ijne Jfindsch-
•heid:^ ^bij ^zijne mideren, .-nier, leeren gehoorzamon.
-Hlj deed, -wat hij wilde^ :en n:oord<ï zkh :ernict
■aan, wamieer-zijne ouders hem izcidcn, dat dit
jof dat ^00 pf <zoo -■niet .goed gaan zou.
De knaap was veertien jaren oud. Toen .werd
hij als leerling 'bij een braven baas .gebvagt, 'om
het draaijoi:s handwerk te leeren ; maar de jon-
'gen luisterde 'er niet naar, wanncser zijn baas
hem iets zeide. Hij had niet lècrc?n gehoorza-
men. Dienvoïge'nds wrlde vhij fteeds ajles ^anfiers
doen, dan-bem wörd aaftîgewQze-n. Zijn meester
gaf hem eerst zachtó, m votvolgends, .harde
Verman-iuge'n; maar de ikmap ftoorde ziéh d:iar-
aan niet : want ihlj was eenmaal gewend, ora
'fteeds -naar zijn -eige^ zin te werk tc gaan. Dik-
Avijls wilde 'Ifi) in %ct 'gehce'l niet arbeiden; 'ea
dikwijls bedierf hij meenig fchoon fliikje :hout
van zijnen baas, om dat hij in alles zijn eigen
hoofd volgde. Zijn meester tuchtigde hem eeni-
ge