Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
aflö <Sf E 2rO N "D H B r DV
dmr; • cn" gij' hcBt" aan uwe goede ouders in
dc'ïe ziekte tienmaal meer moeit-e en geld ge-
5, kost, dan uw broeder.'"'
tcv.
Dc daglooner voLw^Vi-nof men moet'ook tiiet
al tc zeer voor zijne gezondheid zoVgen.
VoLKERT, de daglooner, was fteeds ongemeen
bGzt)rgd voor zijne gezondheid; en als het dnar
Èüiten een weinig ftórmde, en koud' rüuw we-
d'er waii, dan wildé hi| niet uit hüt hufs , cn
niet arbeiden; offchoon zijne vrouw ch Idhders
niets té eten hadden.
„ Gij zijt een flecht' menschzeide hem zijn
broeder, ,, als gij'zoo angstig'voor uwe gezond-
„ heid bezorgd zijn.wilt, dat gi],' uit dien hoof-
5, dc, uwen pligt vergeet. Wilt gij dan uwe
5, kinderen laten verhongeren, om dat gij een
„ kleenen - hoest, of eene geringe verkoudheid
„ op den hals zoudt kunnen halen?' Als men
„ gcwigtiger pligtcn te beoefenen heeft, moet
5, men zoo angstig niet op zijne gezondheid
„ zien."
XCVl.