Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
gtk.z ;0 n i> h 9
er- verliepen^ nogthands wel -vier-di^H', voor datv
zi}i wederom volkomen' heftfteld^ was.
Dit ganfche toeval had men te danken aan twee
Orangebloefems, welken jiiist in dien nacht wa-
ren uitgeloopen; want al de overige blocfems
waren nog in derzelver knoppen.
X c n K
Ecfw goede' kefmjC'C is- hch eenige mddél tot
behoud van dö. gezQ.ndlmd^
r
5, Wist ik flechts. wat mij. (leeds deert," zei-
de Mijnheer niei^iandi eens-tot zijnen gemeenza-
men vriend, die zijn Arts was. ,, ücheb geen
5, vermaak in mijn leven, ben altijd zoo locm
5, en dommelig, 'm mijn hoofd. Nooit ben ik
„ vergenoegd eni opgeruimd; en echter kan ik
,, niet zeggen, dat ik groote zorgen heb, of
eigenlijk'krank ben^"
„ Wat u- deert?'"' andwoordde zijn vriend,.
,, dai wir ifc u wel zeggen, gij hebt geene goe-
5, dc leefwijze. Des avonds^ eet gij eene nice-.
„ nigtc van- fpljzcit, en die maken» uwen flaap
,, ongezond'; cn des morgens blijft gij veel te
„ lang liggen, cn dnt maakt u loom cu domme-
„ lig in. het hoofd; of gij waakt fomwijl-en lialve
„ nachten ovcü, ea- dat is even zoo kwaad. Koe^
5, ken