Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ska O E z O N B HEID,
ren, van zijnen vader geleerd had, om behoor-
lijk daarmede om te gaan.
X C I.
touiZE; de lUfhehßcr van bloemen.
Zoo even had de kleene louize zich in hare
flaapkamer te bed gelegd, toen haar vader daar
binnen trad, en in het venller eenige potten met
bloemen ftaan zag. — Hij nam de bloemen, en
droeg ze naar buiten. Het waren meestal le-
lien, welke louize eerst denzelfden avond had
geplukt.
„ Vader} waarom draagt gij mijne bloemer
5, naar buiten?" vroeg het meisje. „ Om dat
zij zeer nadeelig voor ii zouden kunnen we^
a, zen," andwoordde haar vader, „ vooral das;
5, het bloemen zgn van zulk eenen fterken reuk,
,, als lelien. Daardoor kan men geheel bedwelmc
„ worden, hoofdpijn , duizeling, onmagt, ei
5', meer andere toevallen, krijgen. Slaap n
flechts," voegde hij daarbij, „ morgen w;l
,, ik er u meer van zeggen."
Den volgenden morgen herinnerde louize hr
ren vader zijne belofte; en hij zocht haar toe
te doen bezeffen, waarom de bloemen des daaj
Züo fchadelijk iiist waren, als- des nachts, c
d