Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SIO O -e z Ö N D H e 1 ö,
X C.
Speel met geen geweer.
De Jager bosveld had zijnen kinderen meeW
malen verboden, om met zijn jagtgeweer teTpe-
len, dewijl zij daarmede zeer ligt fehade aanrig-.
ten, en eikanderen , of zich zelven , daarmede
zelfs het leven konden benemen. Hij verhaald«
'lien ook meenigerlei gefchiedenisfen van lieden ï
'die, door hunne onvoorzigtigheid in het gcbrui
van het geweer, voor hun ganfche leven ongó'^
'lukkig geworden waren , en van eenige kinde
ien, die zich, op deze wijze, om het levei
Jiadden gebragt.
Andries, de oudfte der kinderen van boS
veld, luisterde zeer weinig naar het geen zijl^
vacïer hem zeide. ,, Ik zal mij wel in acht nd
„ men," dacht hij, „ dat ik geen ongeluk ver
,, oorzake," en fpeelde dikwijls heimlijk mq
het geweer van zijnen vader; hoe zeer zijn broè
der kristiaan hem ook bad , om het nier t
doen. „ Wat zijt gij toch vreesachtig," nnd
woordde hij dan gemeenlijk. ,, Gij weet ini
„ mers, dat vader de fchoot fteeds aftrekt, ee
„ hij de bus weghangt."
Op zekeren dag, toen dc ouders afwezig avt
ren, fpeelde andries ook met een jagtrocr. H
gin