Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
K R A N K H £ I DiT iO^
De eene, een aardige jongen van zes jaren,
was naauwlijks twee'minuten te huis geweest,
toen hij reeds over fchriklijke pijn in de maag
klaagde. Straks begon zijn ganfche aangezigt er
vreeslijk urt te zien. Welhaast voelde, hoorde
en zag hij niets meer, en knerste hij op de tan-
den, die hij evenwel niet van eikanderen bren-
gen kon. Uit zijne ooren ftroomde bloed. Aan
zijn hart voelde men een grooten klomp, die
lerk klopte, vooral wanneer men de hand daarop
lield; en dikwijls fcheen het, als of hij braken
ij vilde; het geen echter niet gelukte, om dat de
nond vast gefloten was. Zijn ganfche ligchaam
ras aan de fterkfte ftuiptrekkingen onderhevig;
n hij verdraaide zijne ledematen zoo vreeslijk»
at niemand het aanzien mogt. Dikwijls boog
ij het hoofd achterover, en kromde zijnen rug
Is een boog. Eindelijk viel hij in eenen vas-
en flaap, waaruit niets hem wekken kon. —
)us ftierf hij. — Na zynen dood begon het aan»
ezigt en de buik op te zwellen. Om de oogen
ntftond een blaauwe kring, cn uit den mond
1- loeide een groen fchuim, dat zoo dikwijls we-
i- :rkvvam, .ils het afgewischt werd.
De andere knaap, die nog een paar jaren ou-
;r was, ftierf op dezelfde wijze. — Men had
wel Geneesheeren bij geroepen; maar de on-
lukkige kinderen waren niet meer te redden.
]|II. DfiEL. O XC.