Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÊQ8 B E Z O N 0 H B I D,
der toe, met ^vvien hij, jn een nabijgelegen
boseh, was gaan wandelen; —' „ die moeten
„ goed fmaken." Juist wilde teunis eene van.
die besfen in den mond fteken; toen zijn vader;
angftig riep: ,, Jongen ! jongen ! Dat is ver-
.„ gift." Toen verfchrikte teunis, en liet de.
besfen vallen. Het was de Wolfskers, die hij
,had afgeplukt. De fchoone zwarte glinfterendc
kleur deed hem gelooven, dat die besfen goed
fmaken zouden, ja hij had reeds voor, om voor
zijnen broeder en voor zijne zuster een handvol
mede te brengen. O wat was^ het goed, dat hij
zijnen vader daarover aangefproken had!
Toen onderrigtte de vader zijnen zoOn, dat
hij voKh-ekt niets eten moest, wat hij niet zeen
naauwkeurig kende, hoe fchoon het er ook uit-
zien, en het zij het op ftruiken en planten, het
zij het in de aarde groeijen mogt; aangezien
men zeer vele vergiftige gewasfen vond, welken
hij hem voor en na toonen wilde. — De vader
verhaalde hem , bij deze gelegenheid, de vol-
gende gefchiedenis.
Een paar knapen gingen langs eene beek wan-
delen, aan welker oever het vee eenige worte-
len van de waterfcheerling uit den grond had
getreden. De knapen hielden die wortelen voor
Pinkftcrnakels, aten met veel vermaak daarvan,
cn gingen vervolgends naar huis.
De