Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
sc5 cezondhbid^
H/m.Rij was als een doode. Zijn fchrik, en de
plotslingfche verkoeling van zijn bezweet lig-,
chaam in het koude water, hadden hem alle la-
dematen verlamd.
Welk een fchouwfpel voor de arme ouders,
toen men harrij naar hen toe kwam dragen!
,, Ach wij ongelukkige ouders! " riepen zi), de
handen wringende, „ liebben wij dat aan u moe-
„ ten beleven?"
Men haalde eenen Geneesheer, en harkij werd
uitgekleed, en te bed gebragt. De Arts deed
al, wat flechts mooglijk was, om het ongeluk-
kige kind wederom gezond te maken; maar dit
gelukte hem niet. Harrij bleef over zijn gan-
fche lijf heen lam; geene hand, geen voet,
kon hij bewegen. Daar zat hg nu op een ftoel
den geheelen dag, zoo lang dezelve was, ea
was zelfs buiten ft.iat, om te eten, als niemand
hem voerde.
Het hart der arme ouders brak, zoo haast zij
hunnen zoon flechts aanzagen. ,, Ach God!"
aeiden zij, „ het ware beter, dat hij flierf!
„ kan, Zijn geheele leven lang , toch geene
,, vreugde hebben. Hg is buiten flaat, om iets
,, te leeren, en moet zich zelven en anderen
„ tot last wezen!" Harrij wenschte zich zel-
ven meermalen den dood; zoo ellendig gevoelde
hy zich. Maar de dood kwam niet. „ O,"
zucht-