Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KRANKHEID. 20$
de eerfte, de hevigde en de onvoorzigtigfte.
Nooit bedaclit hij, wat hij deed, en of liet hem
ook fchaden kon. Zijn vaderen zijne moeder,
baden hem diliwijls, „ lieve harrij! wees toch
,, verftandiger, en leer u inbinden! Geloof ons,
„ gij zult u vast eenmaal een droevig ongeluk
„ op den hals halen, als gij u niet leert betoo-
,, men, en er altijd zoo onbedacht op los rent
,, en fpringt. Door het kleenfte toeval kan meri
„ immers, voor zijn geheele leven, ongelukkig
„ worden, als men niet voorzigtig is!"
Harrij hoorde dat alles aan, en dacht: „ p,
„ dat zal zoo veel niet te beduiden hebben! Ik
„ heb immers nog nooit een ongeluk gehad. Al
„ val ik ook eens een weinig, dat deert mij niet
„ veel, en gaat welhaast wederom over, al ver-
„ oorzaakt het ook eenige pijn."
Op zekeren dag was harrij, met meer an-
dere knapen, buiten dc ftad, en had zich door
veel loopen en draven reeds zeer verhit, toen
zij aan eene wijde floot k\yamen. „ Allons,"
zeide hij, ,, wij willen eens over die floot fprin-
„ gen!" Zonder hun andwoord aftevvachten,
nam hij een aanloop, fprong toe, en viel in
het water.
Het ontzaglijke gefchreeuw der kinderen bragt
eenige menfchen bij een, die alles deden, om
harrij te redden; en dit gelukte hen oc4c, maar
HAR-