Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
aoo gezondheid,
en vergenoegd waa. — Dat kwam daar van daan,
om dat de Heer smit zeer gezond was.
,, Maar, Mijnheer smit!" vroeg iemand liem
eenmaal, „ hoe hebt gij u dan toch zoo lang ge-
,, zond kunnen houden?"— „ O," andwoordcie
hij, ,, dat kan men wel, wanneer men flechts vai
5, natuur een vast ligchaam heeft. Ik ben reedi,
5, in mijne jeugd zeer gehard. Mijne ouders ver-
„ troetelden mij niet; en ik moest in wind en
5, weder naar buiten, wanneer andere kinderen
,, in een warm ftookvertrek gekoesterd werden.
,, Naderhand ben ik fteeds matig geweest, en
,, heb ik nooit meer gegeten en gedronken, dan
„ noodig was, om honger en' dorst te ftülen,
„ al had ik ook nog zulke heerlijke geregten en
,, dranken voor mij. Nooit heb ik veel 'met die
3, lekkere fpijzen opgehad, die uit duizend din--
,, gen zamengefteld, of waaraan geen fuiker noch
„■kruiderijen gefpaard worden. Groente, ihet
„ een goed ftuk vleesch , is fteeds mijn lieffte
eten geweest; en zoo dikwijls ik kon , heb
ik, met arbeiden of wandelen, beweging in de^
vrije lucht gemaakt. Meer heb ik tot behoud
5, van mijne gezondheid niet gedaan." '
,,, Zoo gij intusfchen,", vroeg hem een ander
eens, ,, van uwe kindsheid af,, een zwak lig^
35 chaain hadt gehad?" — „ Dan zou ik zeker-»
lijlcj" andwoordde. de Heer smit, „ wel niet
„ 200