Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KRANKHEID. igf
ren en bloemen. Maar adriaan zag .dat ?lles
onverfchillig an. Ik kan mij immers daar-
mede toch niet vermaken," zeide hij treurig,
Albert had veel medelijden met zijnen klee-
nen vriend , en ging bedroefd wederom naar
luis, daar hij naauwlijks een paar woorden met
ïem gefproken had.
L X X X II I.
Dc Heer weerman; koe goed is hct^
dat men gezond is.
: „ Welnu! komt gij daar al weer aan?" riep
kLBERTs vader hem te gemoet, toen hij wederom
a de kamer trad. „ Acli^!" andwoordde al-
lert, „ de arme adriaan is zeer ziek!" Hij
rerhaalde alles, wat hij gezien en opgemerkt had ,
in hoe weinig vermaak adriaan in al het mooije
[oed fchepte, dat^ijne ouders hem gegeven had-
len. „ Zoo gaat het," zeide zijn vaderj
, niets kan ons regt vermaken, al$ wij niet ge-
, zond zijn. Zie, daar is de Heer weerman,
, dien gij wel kent. Het is anders een zoo goed-
, aardig en braaf man; en hij is zeer rijk. Hij
ÉI, heeft alles, wat hij flechts wenfchen kan : maar
ei, hij is altijd zieklijk. „ A^h! " zegt hij dik-
ie, wijls/ wanaevx hij eeA. gezond iqensclx ziet,
!i . . N .3 ,, „ lm