Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
194 V t IJ T, LUIHEID,
zich eene pgp: maar deze fmaakte hem door-
gaands niet. De voormiddag alleen verveelde
hem reeds op eene onverdraaglijke wijze.
Om den tijd te verdrijven, dronk hij, na zijn
cmtbgt, het eene glaasje na het andere. Dus
werd hij bijkans een zuiper. Des middags zat
hij lang aan tafel, insgelijTcs om den tijd te doo-
den. Dan at en dronk hij te veel, en zoo be-
loofde bij zich ook meestal van alle welgehu-
meurdheid voor den namiddag, en was alsdan
onvergenoegd. Wanneer hij dan, tegen den
avond, met eenige bekenden bg een kwam, on>
te fpelen, dan fpcelde hij flecht, of«l>egon oofc
wel te krakelen, cn maakte hen zoo verdrietig,
dat zij niet meer met hem fpelen wilden. Welfe
genot had de man ru toch van zijn leven?
Somwijlen viel het hem wel eens in, dat h^
zeer dwaas gedaan had, toen hij zich bad ver-i
fceeld, dat het lediggaan zijn leven regt aange-
naam maken zou. Hy moest veeleer erkennen,
dat hij voorheen veel vergenoegder leven had
geleid; maar nogthands wilde hij niets nuttigs
op nieuw bij de hand nemen; want hg was nu
geheel van allen arbeid afgewend. Al, wat hij
overdacht en bezon, was, hoe hg dien dag, en
die week, regt vermaaklijk doorbrengen, en welk
een genoegen hij zich daar en daar verfchafFen
zou. Maar hg kon niets uitvinden , dat hem
Vi6