Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
kleene vertellingen. s7
„ niet in eigen perfoon bij u mogt kunnen af-
55 geven, zoo zend fleclns naar de herberg, den
5, gouden arend^ om denzelven aftehalen. "
21. Twee knapen op het land baden hiinne
moeder om verlof, om naar het, naaste dorp te
gaan. Daar was een feest, waarop zij een ftukje
koek wilden zien te krijgen De moeder veroor-
loofde het hen eindelijk , offchoon ongeern »
naardien zij niet ophielden , om haar daarom te
bidden: ,, Gij zult wel zien," zeide zij, „ dat
,, gij niets kriigen zult." — „ Welnu," zeide
zij, toen de knapen, tegen den avond, terug
kwamen; „ hebt gij nu wel koek gekregen?" —
5, Stoi^fel heeft niets gehad," andwoordde een
van hen, zeer vergenoegd, ,, maar ik had bij-
„ kans iets gekregen ! "
. 22. Iemand had eens zulk een onbeleefden
brief gekregen, dat hij daarover zeer verdrietig
was. Daarom fchreef hij aan den zender terug:
5, Als gij mij wederom zulk een onbeleefden
„ brief zendt, zal ik denzelven onopgebroken
5, terug zenden."
23. Zeker eenvoudig mensch kwam eens bij
een lederen-broek-maker. „ Goeden dag, baas
„ jEREMiAsj" zeide hij tot hem, „ hier heb
„ ik een fchaapsvel. Daaruit moet gij mij een
„ hartslederen broek vervaardigen."
a4. Na eene afwezigheid van eenige jaren kwam
^ ze*