Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
sp aa«z aamheid, enz. i93
peef geerfd. „ Hei!" zeide hij, „ nu wil ik
„ ook regt aangenaam leven. Ik behoef niet
„ meer .te werken. Ik wil mijne dagen in lou-
„ tere vermaken flijten."
De Heer fels ging, van dezen tijd af, ledig.
Hij bezocht zijne bekenden , ging een weinig
wandeleu, liep in de herbergen, en overal, waar
gezelfchap te vinden was.
. Eenige dagen achtereen beviel dat leven hem
heel wel; maar fpoedig kreeg hij evenwel ver-
driet daarin. Zijne bekenden hadden hunne be-
zigheden, en konden hem niet zoo gedurig aan
de praat'hooiden; en hij merkte wel, dat zij dik-
wijls geerne zagen, dat hij heen ging, ten ein-
de zij ongeftoord mogten kunnen voordwerken.
Van het wandelen kreeg hij den buik ook wel-
haast vol. Al de wandelwegen waren voor hem
reeds iets alledaagsch. In de herbergen vond
hij niet altijd gezelfchap; en alle pretten en ver-
lustigingen waren vpor hem welhaast onverfchil-
lig, ja ten deelc zelfs walglijk; dewijl hij ze te
dikwijls genoten had. Waarmede zou de man
nu zijnen tijd doorbrengen? Dezelve viel hem
doodlijk lang.
De Heer fels fliep des morgens tot agt ot
negen uren; dat maakte hem traag en verdrie-
tig. Nu keek liij uit het venfter, maar op de
ftraat was niet altijd iets te zien. . Hij ftopte
II. deel» N zich