Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPAARÄAAMH'eid, exxr. ipt
i
i des buiirninns-kinderen, govert, en Gerrit,
^ die ook met hmi werk vaardig waren, daar ins-
: gelijk» bij. Nu il-ond het goziln zeer tegen ^
!) dat hij henen gaan moest, om te leeren, en te
werken. „ Ei," dacht hij, ,, ik kan nog wel
„ een beetje blijven." Bij dat beetje voegde
hij nog een beetje, en bleef al hangen; maar
hij was evenwel zoo vergenoegd niet, als de an-
dere kindereil; want hy dacht fteeds met on-
rust aan het gene hij nog te doen had , cn
wenschte wel, dat hij daarmede ook zco geleefd
had, als geurt. Hoe langer hij fpeelde, des
te minder lust had hij, om naar binnen te gaa'n-
Intusfchen naderde de tijd van het avondeten.
3, Nu kri-ig ik het toch niet meer voor het avond-
5, maal gedaan," dacht gozen; „ wekian, ik
5, zal het doen, nis ik van tafel kom."
Na het eten was gozen vermoeid; en dat was
natuurlijk, daar hij zoo lang gefpeeld had. Hij
zette zich wel aan zijn werk, maar hij voor-
derde daarmede niet; want alle oogenblrkken
vielen hem zijne oogen toew — Hij leWe zich te
bed, maar met angst en zorg, hoe het morgen
afloopen zou.
Toen hij nu, des anderen daags, in de fchool
kwam, was er waarlijk niets verrigt van het ge-
ne hem opgegeven was. Hij verhaalde den mees-
ter, op een bedroefden toon, hoe ha hem gis*
tc-