Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPAARZAAMHEID, ENZ. 187
, en wormen opgegeten; en het geld, welk hij
voor al dat goed gegeven had, was genoegzaam
even als weggeworpen. De dwaze man had zelfs
jhier en daar nog geld geleend, om des te meer
-^van het gene hem zoo goedkoop fcheen, te kun-
nen koopen, en er moesten ook interesten van
worden betaald.
Het ganfqhe huishouden van den man geraakte
daaglijks meer in verwarring, zijn landbouw bragt
hem al minder en minder op, zijne huizen ver-
vielen; de belastingen daarop, welken hij niet
had kunnen afdoen , groeiden meer en meer aan ;
daarbij kwam de loon van al het volk, dat hij in
zijn dienst had — kortom, de man geraakte in
groote verlegenheid, hoe hij aan al dat geld ko-
men zou, en die verlegenheid werd fteeds groo-
ter, daar niemand hem, ten laatfte, meer geld
leenen wilde. — In den beginne fchaamde hij zich ,
om de overtallige goederen te verkoopen , en
dacht hij: „ wat zullen de menfchen daarvan
„ zeggen?" Toen zijn nood naderhand groot
werd, wilde hij zich wel geern van het een en
ander ontdoen; maar toen bood niemand hem
zoo veel, als hij zelf gegeven had ; want de lie-
den dachten: ,, Hij moet dat goed immers wel
„ flijten; en het is ook niet meer in zulken goe-
,, den ftaat, als voorheen."
Dc man kon het niet langer uithouden; want
dc