Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
v l ij t, lu i h kid,
hoeven, met derzelver akkers, en nog eenige
duizend guldentjes aan contant geld in zijn bui-
del, en leefde daarmede vergenoegd. Tot zijn
ongeluk werden er, in ons ftadje, verfcheidene
lieden, door tegenfpoed of flecht huishouden,
arm, en moesten hunne huizen, landerijen en
verdere goederen, verkoopen. Intusfchen waren
er juist geene koopers. Eenigen hadden geen
lust om te koopen, en de meesteU hadden geen
geld. Daar kocht nu de Heer boelhuis al wa?
Jos en vast was; het eene huis , het eene ftuk
land, en den eenen tuin, na den anderen. „Wat
henker!" zeide hij fteeds, „ het is immers een
„ fpotgeld, waarvoor ik het hebben kan — het
„ verdient immers geene bedenking." ?oo han-
delde de Heer boelhuis ook met kleederen, bed»
den, fpiegels, kasfen en commodes; en hij had,
ten laatfte, in zijn huis naauwlijks eenige plaats
meer voor al dat goed.
Maar al dat goed bragt hem niets op. De hui»
zen ftonden ledig, en vonden geene hurers, de
jaarlijkfche lasten moesten er evenwel van wor..
den betaald, en er was geftadig iets aan te repa--
reren. De velden en tuinen kon hij ook niet or-
delijk bezorgen; en zijire eigene landerijen, die
voorheen in den heston ftaat waren, gingen daar-
bij mede te gronde. De goedkoope losfe goede-
ren en meubelen, werden, gedeeltelijk, door mot
eai