Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 KI. EENE VERTELLINGEN.
„ kijk eens, hoe iaat het is. " Antonie ging
heen, eir^natrat hij een vrij langen tijd wegge-
bleven was, kwam, en bragt hij zijnen Heer den
ganfchen zoïinewijzer voor het bed. „ Daar,"
zeide hij tot zijnen Heer, ,, zie gij zelf toe,
5, hoe laat het is, ik kan met dat ding niet te
5, 'regt geraken."
17. Twee menfchen bejegenden eikanderen in
eene ftraat; en de een fcheen voor den aaderen
niet uit den weg te willen gaan. Spijtig zeide
de een tot den ander: ,, Ik ga nooit voor een
5, gek uit den weg." — ,, En ik zeer geern,"
andwoordde de ander, terwijl hij uit den weg
week, en eene beleefde buiging maakte.
18. ,, Als mijn Heer vriend komt," zeide.
zeker iemand tot zijnen knecht, „ zeg hem dan,
dat ik hem na den middag te vier uren wensch
tefpreken." — „ Goed! goed!" andwoord-
de de bediende, ,, maar, mijn fleer! wat moet
ik hem zeggen, zoo hij eens niet komt ? "
19. „ Er is toch niet veel op het menschlij-
5, ke leven te rekenen," zeide eens iemand.
„ Heden gaat men gezond iTaar bed, en morgen
„ ftaat men dood wederom op. "
20. Iemand zond eens met zekeren Heer goed-
veld aan zijn vriend eenen brief, waarin hij
hem gefchreven had: „ Zoo mijn Heer goed-
j, VELD, wegens al te grooten haast, dezqn brief
„ niet