Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPAARZAAMHEID, ENZ« I83
vaardigde zij eenigen toeftel van opfchiken pronk,
voor haar en hare kinderen; en zoo verliepen
er geheele dagen.
Intusfchen konden de meiden, door het gehee-
le huis henen, en in de keuken, leven, zoo als
zij wilden. Vclc dingen bedierven, dewijl zij
niet in acht genomen werden. Vele dingen ge-
raakten weg; van alle kanten werd zij door haar
gezin bedrogen; cn alles moest zij drie en vie-r
dubbel betalen, dewijl zij niet behoorlijk op den
Inkoop toezag.
Binnen weinige jaren was haar man arm; en
niemand verwonderde zich daar over. „ Het
„ kon immers niet anders loopen;" zeide een
ieder, „ want de vrouw zag in het geheel niet
„ naar hare huishouding;" en meenig een voeg-
de daarbij: ,, Het is toch een flecht wijf!"
L X X V I I.
Be koffij ' drinkfler.
De weduwe van een foldaat had het gebrek,
dat zij zich aan de koffij te zeer verflaafde Zij
was eene brave en vlijtige waschvrouvv, en ver-
diende met haren arbeid zoo veel, dat zij daar
van wel zou hebben kunnen leven, zoo zij zich
met onontbeerlijke noodwendigheden had willea
M 4, ver-