Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPAARZAAMHEID, ENZ. l8l
r
licele jaar door gerekend, veel geld. Dienvol-
gends moest hij nu eens hier, dan eens daar,
bij zijne buren leenen , en kostte het hem dik-
wijls veel zorg, dat hij het geld bekwam, welk
voor zijne noodwcndigfte uitgaven , voor den
loon van bedienden en werkvolk, voor den aan-
koop van vee en gereedichappeti , gevorderd
werd.
,, Mijn God! " zeide hij eenmaal tot een goe-
den vriend, ,, ik weet niet, hoe het in zijn
„ werk gaat. Ik heb, het geheele jaar door,
„ fchoone inkom (len , en kan echter daarmede
,, nooit rondfchieten." — „ Dat weet ik in-
tusfchen zeer wel, " andwoordde ' hem zijn
vriend, ,, gij wilt niet bezuinigen. Gij geeft
„ voor onnoodige dingen te veel geld uit, Gij
„ gaat als een verkwister te werk. Kleenighe-
,, den rekent gij niet, en die kosten u jaarlijks
„ eene groote fom. Heden een paar gulden,
,, morgen wederom eenige, dat beloopt ten
„ laatfte vrij wat; en dan moet u het geld daaï,
5, waar gij het onontlieerlijk noodig hebt, ont-
,, breken. Zoo gij ooit eens eenig groot ver-
„ lies leedt, zoudt gij op eenmaal een arm man
j, wezen."
De Heer Thomassen zeide niets; maar hij
fchafte de groote vertering af. Hij was met
een enkel tafelgeregt te vrede. De klecderen
M 3