Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lyó v l ij t , l u i h e i d,
Yoor, den anderen na; en wannetr vader of
niQeder haar in iets nuttigs onderwijzen wilden,
dan zocht zi.i altijd daarvan vrij te komen.
, „ Dogtertje ! " zcide hare moeder tot haar^
„ als gij op, die wijze voordgaat, dan zult gijj
„ een ongelukkig mensch worden. Gij zult zelfs
.,, dikwijls niet weten, wat gij doen, cn waar-
„ mede gij den tijd doorbrengen ziüt. "
,, O," andwoordde de kleene, „ myn tijd z^l
,, ik wel verdrijven!"
In den volgenden winter bezocht hare moe-
der een van hare naaste bloedverwanten, die Pre-
dikant op een dorp was ; en klaartje werd,
op hare dringende bede, mede genomen. „Dat
was eene vreugde voor klaartje, toep zij, Ijiji
den Predikant, drie aardige kinderen vond, waar-
mede zij fpelen kon. Dat vermaak duurde eeni-
ge dagen achter eikanderen voord. De kfndé-
ren fpeelden door, het huis henen, in het woon
vertrek, en zelfs op het erf, offchoon er eer
weinig fneeuw lag.
De Pi-edikant onderwees zijne kinderen daag
lijks eenige uren lang , en had klaartje ge
vraagd, of zij daaraan deel nemen wilde; maa;
zij betuigde weinig lust daartoe. Men liet haa
haren wil. In den aanvang wist zij zich oo]
wel bezigheid, te verfchaffen , zoo lang zij no^
buiten verkeeren kon. Maar di,t hield wclhaas
op