Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPAARZAAMHEID, ENZ. IfJ
gelegen was, zonder eigenlijk te weten, waarvan
hij daar leven zon..
Treurig wandelde hij eenmaal tusfchen de ber-
gen-door, zuchtte over zijn lot, en bedacht, wat
hij nu aanvangen zou.' Toen viel zijn oog op
een paar bloemen, die hij federt lang niet gezien
jiad. Hij bezng ze, en bevond, dat het zulke
bloemen waren, alä' hij, in zijne kindsheid, den
Afts in zijnes :va,ders huis had gebragt. ,, He-
mel!" dacht hij, ,, er befbaan immers in mijn
„ geboorteland zoo vele arme lieden van het in-
,, zamelen van kruiden- Zoo ik dit thands eens
,, aanving. Misfchien kan ik toch den honger
„ daarmede afweren, en de mijnen, al is het
„ ook flechts kommerlijk, daarmede onderhou-
„ den."
Dirk .dacht daarover verder na. Hij onder-
zodit, of er velen van die kruiden, welken de
Artfen en Apothekers gebruikten, in dit oord
groeiden; cn hij bevond, dat zij in overvloed
voorhanden waren. Dirk kwam vrij opgeruimd
te huis.
Den volgenden dag moesten zijne vrouw en
kinders, des morgens vroeg, met hem naar het
bosch gaan. ,, Kinderen ! " zeide hij onderweg,
„ honger is een fcherp zwaard. Gij weet, dat
„ ik u naauwlijks langer droog brood verfchaf-
„ fcn kan. Binnen weinige dagen heb ik geen
„ flui«