Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
si^ aarza amïie 10, enz. 169
de Tïienfchèil Voord te komen.' Hij fchaamde zich
nu ook, dat hij zoo onwetend en traag was;
maar wat hidp dat-? Wanneer hij zich ook'eens
in postuur (tellen en regt ijverig zijn wilde, dan
Werd hem zulks welhaast te zwaar, om dat hij
zich niet, van zijne kindschheid af, daaraan ge-
wend had. —r- Hij wist ten ■ laatlle niet meer,
waarmede hij zijn -brood verdienen zou.
Gansch ïindcrs ging liet zijnen broeder fre-
derik. Deze was overal bemind, waar hij flechts
kwam. Men had hem geern bij alle dingen, die
bekwaamheid en vlijt vereischten. Frederik
verdiende lleeds meer dan hij noodig had, en
fcekwam, met den tyd, eene zeer aanzienlijke
plaats, waar hij voor vele menfchen nnttig we-
zenkon, cn zelf rijk werd.
■ Nu kwam er eens een bedelaar bij hem, - die
om eene aalmoes vroeg. ,, Dat gezigt is mij
,, immers zoo bekend,'* dacht frederik, —
Hij vroeg den man, hoe hij heette, en waar hij
van daan was ? — O hoe verfchrikte hij , toen
hij vernam , dat het zijn broeder karel was.'
' Frederik nam zijnen ongclukkigen broeder
tot zich, kleedde hem, en onderhield, hem.—
Ach, hoe verheugde zich frederik , dat h^
vroeg iets nuttigs geleerd, en zich aan den ar-
beid gèwend hrid. -Zonder hem had de ongeluk-
kige KAREL moeten bedelen en honger lijden!
L 5 E^