Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
l66 vlijt, luihel^,
ROZENBOOM votveelde zich dikwijls geweldig. De
eeuwige gastmalen en pretten werden voor hem
fomwijlen onverdraaglijk, in plaats dat zij hem
zouden hebben vervrolijkt; en er bleef fteeds een
geruime tijd voor hem overig, waarmede hij niets
wist aan te tangen; bijzonderlijk des voormid-
dags, ^((^anneer hij, uit verdriet, van den eenen
bekenden naar den anderen liep.
Zoo leefde Mijnheer rozenboom eenigen tijd
lang. Maar reeds in het eerfte jaar waren de In-
tereëten van zijn kapitaal niet tegen zijne zware
uitgaven opgewasfen. Hij maakte hier en daar
eenige fchulden , en, om ze te betalen, moest hij
zich van een kleen gedeelte van het uitgezette
kapitaal bedienen.
Toen kon Mijnheer roZenboOm nog minder
met de interesten van zijn geld rondfchieten, daar
hetzelve reeds vermindetd was, en zijne uitgaven
fteeds even groot bleven als voorheen. Hij brokte
derhalve dc eene fom na de andere in, tot dat,
na ongeveer twintig jaren, bijkans de geheele er-
Venis was ingebrokt.
Nu bond hij zich wèl in, maar te laat. Had
hij wederom kunnen arbeiden, dan had hij zich
misfchien nog kunnen redden; maar in de laatfte,
twintig jaren had hij het arbeiden geheel afge-
leerd. Hij verkocht al de kostbaarheden, die hij
bezat, de ee'iie na dê andere. Ten laatfte moesi
hijl