Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
spaarzaamheid, enz. i65
Voorheen had die rozenboom in veel geluk-
kiger oniftandigheden verkeerd. Toen zijne ou-
ders ilierven, erfde hij eene groote fom gelds,
eene ganfche kas vol fchoone harde Piasters,
een huis, en velerlei meubelen van groote waar-
de. ,, Nu," zeide hij, toen dat alles het zijne
was, ,, nu behoef ik niet meer te arbeiden."
Mijnheer rozenboom gaf nu den haqdel op,
}| dien hij, tot dus ver, gedreven had, cn zette
j het geerfde geld uit op interesten. — ,, Ik zou
„ dwaas wezen," zeide hij tot zijne vrienden,
„ zoo ik mij langer met die ;?aak inlaten wilde.
,, Ik kan het immers beter hebben. — Ik heb
,, immers niet noodig, dat ik mij met den ban-
„ del plage. — Ik heb toch geld genoeg."
Mijnheer rozenboom at eh dronk. — Mijnheer
ROZENDOOM had, weeklijks eenige malen, eene
groote meenigte gasten bij zich, en de overige
dagen der week was hij bij anderen te gast.
Mijnheer rozenboom was bij alle prettcn cn ver-
maken, hoe veel gelds dezelven ook kostten;
want, daar hij geene bezigheden meer had, ont-
brak hem geen tijd, om al die dingen bijtewoncn.
„ Ach!" zeiden de menfchen, „ wat heeft ^
„ die man het wel! Geen arbeid, geene zorgen,
„ de ganfche kas vol gdd^ en enkel vermaak eu
„ genoegen!"
Die mcnfchcn bedrogen zich. De goede Heer
l 3 ' ro-