Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SP AARZAAArHEÏD,, ENZ* ?4t
„ hem,"een ieder zegt, waarom arl:ie,idt gij niet?
5, Al de wereld veracht dien mensch.
,, Gij kent ook dan daglooner kristoffel.
„ die arbeidt nu vyel; maar, toch niet geerne."
„ Hij is fteeds traag, en verdrietig, ais hij wer-
,, ken moet; en hij, doet het niet, voor dat de
5, hoogfte nood hem dwingt. Zie intusfchen
„ ook eens , hoe ellendig het er bij hem uit-
,, ziet. Dikwijls heeft hij geen enkel brokje
„ brood in huis. Zijne arme kinderen kunnen
,, bijkans haar genoegen nïet eten, en moeteii
,„ genoegzaam half naakt loopen. Daar is in den
„ winter geen warm foepje voor de arme kinderen,
„ geen bedje, waarop zij flapen, geen rokje, waar-
.,, mee zij zich bedekken kunnen, cn geen turf-
„ je, om zich daarbij te^ warmen. Gij weet
,, wel, hoe goed het hen fmaakt, als uwe moe-
,, der hen eens te eten geeft, en hoe hongerig
„ zij dan fteeds zijn. Zie, dat alles komt van
„ zijne luiheid. Niemand verhuurt hem ook
„ geerne eene woonplaats, om dat hij de huur-
„ penningen niet betalen kan. En als hij nu
.„ ook fomwijlen uit nood arbeiden wil, wil hem
evenwel niemand in zijn werk hebben , die
.„ flechts een anderen arbeider bekomen kan.
,, Want alles, wat hij doet, doet hij langzaam,
„ en volvoert hij flecht."
II. deel. L „ Gij