Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
looen, huicijelarij, enz. i59
wedergevonden was ; en de Officier werd , in
de oogen der aanwezigen, geregtvaardigd. „Wy
,, hebben u, met onze vermoedens, onregt ge-
„ daan," zeide deze en gene tot hem. En een
ieder dacht, „ wat kan men her toch mis heb-
„ben!"
Voor het overige ftrekte dit geheele beloop
van zaken ten voordeele van den armen Officier.
De Minister nam deszelfs zaak, van toen af,
ernftig ter harte; en, binnen weinige maanden,
had hij hem eenen post toegefchikt, waarvan
hij met zijne oude moeder, zonder drukkende
zoi^gen, leven kon.
ZEVENDE AFDEELING.
vlijt, luiheid, spaarzaamheid, verständig
gebruik d£s vërmoqens.
Vader!" zeide kristiaan , „ wat zijn er
_ toch vele menfchen in onze ftad. Die hebben
„ toch vast vele dingen noodig. Zeg mij eens,
„ vanwaar krijgen zij dezelven, en waarvan le-
99
99
9>
ven