Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
15^ waarachtigheid,: opregtheid,
fchoilwde men eene kostbare doos van hooge
waarde, welke de Minister eerst, onlangs ten ge-
fchenke bekomen had. Een der gasten verzocht
die doos te mogen zien; en van dezen ontving
een ander haar. Dus ging de doos bijkans de
ganfche tafel rond, en elk bewonderde de fchoon-
heid van hare bewerking.
Na een yrij gróót tijdsverloop, gedurende welk
men reeds wederom van gansch andere dingen
gefproken had, vorderde de Minister zijne doos
terug.—• Niemand had ze. — Men was onthutst —
elk greep in zijn zak, of hij ze misfchien, in
gedachten, daarin geftoken had; maar niemand
vond ze. Men zocht lang; men werd al .verle-
gener; maar alles was vruchtloos. De doos was
nergens te vinden.
,, Dat is eene zonderlinge hiftoriezeide een
der voornaamfte gasten, „ Nu, het zij daarmede
„ zoo als het wil. Ik wil mij ten minfte regt-
„ vaardigen." Hij haalde, terwijl hij.dit zeide,
zijne roks- en kamizoolszakken uit, en keerde
ze om. „ Ziet gij,' mijne Heeren! " voegde hij
daar bij: „ Ik heb de doos niet." Al de ande-
ren deden eveneens. Niemand had de doos.
De beurt kwam aan onzen Luitenant. „ Mijne.
„ Heeren!" zeide hij, ik verzeker u op,mijne
„ eer, dat ik de doos niet heb. Maar ik wil
,, mijne zakken evenwel niet omkeeren. Het zou
« ver-