Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
tögbn, küicttei^rtj, enz. jss
zij van de vronw vertrokken waren, „ hoe voor-
„ barig hebben wy den braven man beoordeeld!"
L X V I I.
£efi foortgdijk geval van een armen Officier,
Een braaf Officier had zijnen Koning, geduren-
de een langen krijg, als Luitenant gediend, en
wegens eenige wonden, die hem tot een verde-
ren krijgsdienst onbekwaam maakten , zijn af-
fcheid bekomen. Het genadebrood, van een paar
rijksdaalders maandlijks, was in geenen deele toe-
reikende, om hem en zijne oude moeder flechts
het allernoodwendigfl:e te verfchaffen, hoé zeer
zij beiden ook alles bezuinigden.
De Officier bad de voornaamfte Staatsdienaren,
of Ministers van den Koning, dat zij hem toch
een post geven niogten, die hem in ftaat ftelde ,
om zich zelven en zijne oude moeder in het Ie--
Ven te houden; maar die Heeren hadden altijd
uitvlugten, zij beloofden hein telkens heel veel,
maar zij hielden hunne beloften nooit.
Onder anderen had de brave Luitenant zich,
op zekeren dag, met zijn aanzoek bij een Minis-
ter vervoegd , die hem bij zich aan tafel noodig-
de. Zeer vele voorname Heeren van het Hof
aten insgelijks bij dien Minister. Over tafel be-
fchouw-