Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
154 WAARACHTIGÉÊID, OPRECtHÉtlJ,
zelf fchikkingen , om het noódige fpoédig bij een
te krijgen, en fchreef eenige 'artfenijeh voor.
In weinige dagen bragt de Geneesheer het zoo
ver, dat de kranke wederom arbeiden kon. De
arme, morfige en uitgehongerde kinderen waren
gere'.iigd, van toereikende kleeding voorzien, en
dc vrouw hield nog eene aanzienlijke fom, tot
een noodpenning voor de toekomst, over.
„ Wij willen die vrouw toch eens bezoeken,
„ die zoo ziek was, zeide, na eenigen tijd,
eene der voorgemeldde Dames, rot eene van ha-
re vriendinnen,. „ wij moeten toch eens zien,
„ of de inhalige Afts haar wel geholpen heeft."
Zij gingen daar henen, en vonden de vrouw
'wel en opgeruimd , en midden in haar werk. —
Zij verhaalde aan die twee voorname vrouwen,
op derzelver vragen, dat zich een goedertieren
Arts over haar ontfermd had. „ De weldadige
„ man," zeide zij, heeft mij gezond gemaakt,
„ heeft mijne arme kinderen, die daar ftaan, in
„ de kleeren geftoken, en daarbij heeft hij mij
„ nog wel veertig guldens aan geld gefchonken."
Nu zagen dé gezegde vrouwen wel in, welk
eene menschlievende bedoeling de Geneesheer had
gehad, toen hij zich door eiken pe'rfoon twee
guldens geven liet; en zij konden ligt narekenen,
dat hij er , uit zijn eigen zak , nog vrij wat moest
hebben bijgelegd. — „ Ei, ei," zeiden zij, toen
zij