Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLEENE VERT ELLIN GEN, 31
het ganfche vat, boven aan het fpongat , zeer
zorgvuldig. Nogthands miste hij , na eenigen
tijd 5 wederom iets van zijnen wijn. Daar hij
nu zijn zegel boven aan het fpongat volkomen
ongefchonden vond, wist hij ni het geheel niet,
hoe de dieven bij den wijn hadden kunnen ko-
men. Een zijner bekenden zcide hem, dat hij
onder aan het vat toezien moest, en men daar
ongetwijfeld eene opening zou hebben gemaakt.
„ Ei, lietfte vriend! " andwoordde hij dien man,
,, dat kan immers niet zijn, want de wijn ont-
,, breekt immers niet onder, maar boven, in
„ het vat."
9. In zekere herberg had de waard een nieu-
wen knecht aangenomen. Er kwam een Heer-
fchap in die herberg, en deed zich eene vrije
kamer geven, om alleen te zijn. Daar het, in
die kamer, vrij koud was, zeide de vreemdling:
5, Maatje! leg eens wat vuur aan! " — „ Zeer
,, wel, mijn Heer!" andwoordde de knecht,
„ maar voor hoe vele perfoncn? "
10. Een mensch, die lang aan het reizen was
geweest, had den mond fleeds vol van veie won-
derbare dingen, die hem bejegend waren. On-
der anderen verhaalde hij ook, dat hij met het
fchip, waarmede hij gereisd had, op een woest
eiland gekomen was, waar de inwoners tegen
elkander oorlog gevoerd , en een flag geleverd
B 4 had-